Wizytówki

Wizytówki, 2019

Część identyfikacji wizualnej mojej marki.

Wizytówki, nawiązujące do szrafów użytych w moich pracach, drukowane na papierze ekologiczynym.

Wizytówki